הטבות מס לחברות טכנולוגיות – פראייר מי שלא מנצל!

Nurit Amit, A Non-Dilutive R&D Funding Expert, Published on June 20, 2020

חברות מישראל המבצעות השקעות בפיתוח חדשנות טכנולוגית מנצלות את מענקי המו"פ של רשות החדשנות בעוד הטבות המס מרשות המיסים זוכות לפחות תשומת לב וחבל. שהרי כל שיפור במערכת תשלומי המס של חברה תורם גם הוא לצמיחת החברה. 

מציעה לקרוא כאן כדי לגלות שהטבות המס הללו משמעותיות מאד במצבים מסוימים, ויש להביאן בחשבון בתכנון מס כאשר כל מקרה לגופו.

לפני שאתם רצים לרואה החשבון לבקש שיגיש עבורכם בקשה להטבות המס הנ"ל זכרו שלא מדובר בהצגת נתונים פיננסיים בתחום מומחיותו של רואה החשבון והבקשה לא נבחנת במגרש של רשות המיסים, אלא ע"י מערך הבדיקה של רשות החדשנות כאשר מרכז הכובד: 

·        רמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תוכניות המו"פ המבוצעות ע"י החברה

·        מידת יישום טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות

·        מידת החדשנות הטכנולוגית בפתרונות/במוצרים שמפתחת החברה.

·        אופן השימוש בנכסים בלתי מוחשיים בפעילות החברה והחדשנות הטכנולוגית הגלומה בנכסים אלו.

בבקשה יש לתאר את המוצרים, הטכנולוגיה, החדשנות הפונקציונלית והטכנולוגית ותרומתה הפוטנציאלית לקידום החברה, הפוטנציאל העסקי, משימות הפיתוח וכו', ועמידה בדרישות ובתנאים הספציפיים לכל מסלול וסוג אישור כמפורט כאן.

השגת אישור הטבות מס כרוכה באתגרים כפי שתגלו בהמשך. לשיפור סיכויי האישור הבטיחו בניית בקשה איכותית בין אם ע"י החברה עצמה, או ע"י גורם חיצוני –  יועץ או רואה חשבון  עם ניסיון בנושא ואחוז הצלחה מוכח.

——————————————————————————————————————-

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ, וכל הסתמכות עליו תעשה באחריות הקורא בלבד.

Main_Logo