Coronavirus Survival Tip for Israeli Startups

Nurit Amit, A Non-Dilutive R&D Funding Expert, Published on June 20, 2020

משבר הקורונה שלא פסח על ההיי-טק משפיע בעיקר על סטרטאפים קטנים. רובם סובלים מירידה משמעותית במכירות וממחסור במימון, נאלצים לקצץ בכוח אדם ובמשכורות וחלק ניכר מהם מתמודד עם סכנת סגירה.

רשות החדשנות פתחה ערוץ מימון חדש המיועד לחברות עם runway קצר, לחברות שנקלעו לקושי תזרימי בעקבות המשבר. מדובר במסלול מימון אטרקטיבי כאשר תשובה ומימון מתקבלים בתוך זמן קצר יחסית.

אלא שכידוע רשות החדשנות נותנת כסף רק לחברה שיש לה יכולת מימון משלים.

אליה וקוץ בה? לא בטוח.

איך מציגים מימון משלים? פונים למעו"ף לצורך קבלת הלוואה ממשלתית. מומלץ לפנות בדוא"ל ולפרט את ההשפעות הקשות של משבר הקורונה על פעילות החברה. הפניה בערוץ זה תתבצע בדגש על הקושי התזרימי אליו נקלעה החברה בעקבות המשבר וללא קשר לרשות החדשנות.

——————————————————————————————————————–

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ, וכל הסתמכות עליו תעשה באחריות הקורא בלבד.

Main_Logo