דף הבית » מסלולים » הקרן לקידום השיווק


הקרן לקידום השיווק

 

מסלול ליצואן הבודד

מיועד ל: יצואנים שמחזור המכירות שלהם אינו עולה על 30 מיליון דולר בתחומי מוצרי תעשייה, שירותים מקצועיים, תוכנה, עבודות קבלנות וסרטים. ההלוואות יינתנו למטרת בניית תשתית שיווקית בשוק הבינלאומי.

גובה הסיוע: תקרת ההלוואה עד 1 מיליון דולר כאשר: לחברה בעלת מחזור עד חצי מיליון דולר תקרת הסיוע 100 אלף דולר, לחברה שלה מחזור מכירות מעל לחצי מיליון דולר תינתן הלוואה של עד 20% ממחזור המכירות, וכאמור לא יותר מ 1 מיליון דולר.

תנאי ההלוואה: ההלוואה תינתן בערבות מדינה ובריבית השוק לתקופה של עד חמש שנים עם חצי שנה Grace ובמקרים חריגים עד 10 שנים.

סעיפי ההוצאה המוכרים: הוצאות שיווק בעלות זיקה ישירה לקידום היצוא אשר יציגו תמהיל מאוזן של פעילות שיווק ליצוא.

קבלת המימון: עם אישור ההלוואה יקבל היצואן מקדמה בשיעור של 50% מסך ההלוואה שאושרה.


מסלול ענפי

מסלול שמטרתו עידוד ענפים מסוימים לפעילות שיווק ליצוא. הסיוע יינתן לחברות שיתאגדו לפעילות שיווקית במסגרת קונסורציום לקידום היצוא שלהן.

תנאי סף: המאגד יכלול לפחות חמש חברות שאינן צדדים קשורים, מחזור המכירות של כל אחת מהחברות לא יעלה על 30 מיליון דולר, החלק היחסי של כל אחת מהחברות לא יעלה על 25% במאגד תוכנית השיווק של המאגד תהיה לשלוש שנים.

שיעור הסיוע: הקרן תשתתף ב50% מתקציב פעילות המאגד לקידום היצוא.

תמלוגים: כל חברה הפעילה במאגד אשר תגדיל את מכירותיה בשוק העולמי ביחס לשנת הבסיס (השנה שקדמה להגשת הבקשה), תשלם תמלוגים בשיעור של 8% מהגידול השנתי ביצוא, עד לתקרת 120% של המימון שניתן. יצואנים אשר לא יגדילו את היצוא שלהם במהלך התוכנית ועד 3 שנים לאחריה יהיו פטורים מהחזר תמלוגים.

סעיפי ההוצאה המוכרים: הוצאות שיווק בעלות זיקה ישירה לקידום היצוא, אשר יציגו תמהיל מאוזן של פעילות שיווק ליצוא.

קבלת המימון: עם אישור ההלוואה יקבל היצואן מקדמה בשיעור של 50% מסך ההלוואה שאושרה.


מסלול ממוקד ארצות יעד נבחרות

הסיוע במסלול זה יינתן ליצואנים שיבקשו לפתח תשתיות שיווקיות בארצות יעד נבחרות.


 

צור קשר 054-4676008 מלאו פרטים וניצור עמכם קשרלקוחות אומרים

בעבר עבדתי עם מספר חברות ויועצים בענייני מדען ראשי. את שירותיה של נורית עמית שכרתי לראשונה בחברת SDT וגיליתי שירות ברמה אחרת לחלוטין. כשהקמתי את חברת Redis Labs לא היה לי ספק - יש רק מועמדת אחת שתטפל לנו בענייני מדען ראשי וזו נורית. ואכן עברנו כבר בהצלחה מרובה ארבע תוכניות ולאחרונה הגשנו אף את החמישית. הערך המוסף של נורית הוא עצום בכל שלבי התהליך, החל מהכנת הבקשה, דרך ביקור הבודק וכלה בהכנת הדוחות השונים. נורית - מספר אחת בארץ בתחום מדען ראשי!

Ofer Bengal, CEO & Founder Redis Labs

Technologies GigaSpaces נהנית משירותיה המקצועיים של נורית כבר שנים ארוכות, בהגשת בקשות למדען הראשי, ברמה הגבוהה ביותר, כאשר אחוזי ההצלחה באישור הבקשות מול המדען מלאים. ראויים לציון גם הזמינות הגבוהה, אדיבותה של נורית ויכולותיה להיכנס לעובי הטכנולוגיה עצמה תוך הבנה מעמיקה ומרשימה. קשריה המצוינים של נורית במשרדי המדען הראשי תורמים אף הם רבות להצלחת התהליך וניכר כי גם שם היא מוערכת מאוד. אנו מאמינים כי כל לקוח אשר יבחר להשתמש בשירותיה של נורית יזכה בשותף אמיתי ויקבל מנורית שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, תוך לויאליות מוחלטת לארגון.

Galit Sasson, Vice President, Finance. GigaSpaces Technologies

נורית מלווה אותנו כבר 6 שנים כמנכ"ל אויגילו (eVigilo) בתמיכה וייעוץ בפרוייקטי המדען הראשי במסירות רבה. נסיונה הרב, מקצועיותה חסרת הפשרות ויחסה החם - ראויים לציון מיוחד. לאור הצלחת כל הבקשות שהגשנו בניצוחה של נורית, אין לי ספק שעוד נמשיך לעבוד עימה שנים רבות.

גיא וייס, מנכ"ל אוגילו